Uczestnicy spędzą noc w bibliotece, podczas której przeżyją bajkowe chwile. Na uczestników czeka wiele atrakcji, nie zapominając o baśniach H. Ch. Andersena. W tym roku zaprezentowane zostaną te najmniej znane. Zabawa rozpocznie się w piątek, 29 marca o godz. 18.30 zbiórką w holu Biblioteki Miejskiej przy ul. Kilińskiego 16, a zakończy następnego dnia rano. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Szczegóły oraz zapisy wyłącznie osobiście przez rodzica (opiekuna prawnego) w Oddziale dla Dzieci przy ul. Kilińskiego 16 do dnia 25 marca włącznie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.