Listy o takiej treści Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy skierowała do wielu samorządów, instytucji i różnych organizacji, które w styczniu zamanifestowały swoje poparcie dla akcji Jurka Owsiaka.

owsiak