Meldunek podczas corocznego wydarzenia z udziałem rodziców, uczniów, przedstawicieli służb mundurowych oraz zaproszonych gości przyjęła uczestnicząca w uroczystości starosta Wiesława Pawłowska. - Uczniowie klas liceum o profilu sportowo-obronnym corocznie sięgają po najwyższe laury w zawodach strzeleckich na poziomie międzyszkolnym i wojewódzkim, w wyszkoleniu obronnym oraz w wykonaniu musztry paradnej. W tej ostatniej dyscyplinie osiągnęli mistrzostwo – przypomniała Wiesława Pawłowska.