Funkcjonariusze spotkali się już z uczniami szkół podstawowych w Pieraniu, Dąbrowie Biskupiej i Ośniszczewku. Z młodzieżą omówili zasady bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych. Zwrócili też uwagę na bezpieczeństwo podczas podróży. Z dużym zainteresowaniem i żywą dyskusją ze strony uczniów spotkał się temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

- Policjanci, w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej, poruszyli temat przemocy rówieśniczej oraz wykorzystywania środków odurzających przez nieletnich. Uczestnicy dyskusji dowiedzieli się o formach przemocy rówieśniczej, jak jej zapobiegać i gdzie szukać pomocy. Mł. asp. Anna Grecman zwróciła uwagę na problematykę stosowania kar przez rodziców wobec dzieci. Temat wpisuje się w działania prowadzone przez Rzecznika Praw Dziecka na rzecz eliminowania kar cielesnych - mówi Michał Parzyszek z inowrocławskiej komendy.

Przy okazji spotkań policjanci wręczali uczniom ulotki z Dekalogiem Narciarza przygotowanym Międzynarodową Federację Narciarską FIS.