O ile na co dzień nie jest to znaczący dylemat, o tyle sprawa komplikuje się, gdy pojawia się konieczności rozwiązania problemu prawnego. Właśnie wtedy zaczynamy zachodzić w głowę i zadawać sobie pytanie – do kogo się udać? Jest to problem dość powszechny, dlatego bez wątpienia warto podejmować jego temat i rozjaśniać sytuację. Tym bardziej że różnice pomiędzy prawnikiem, radcą prawny a adwokatem, chociaż obecnie się zacierają, wciąż istnieją. Właśnie dlatego ich odróżnianie jest tak istotne. Należy również zwrócić uwagę, że coraz częściej zdarza się, jak w przypadku firmy prawniczej Dentons z 30-letnim doświadczeniem, że i radcy prawni, i adwokaci pracują w jednym miejscu.

Kim jest prawnik?

Przedstawianie poszczególnych osób warto rozpocząć od prawnika. Przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę nie jest to konkretny zawód, a jedynie określenie osoby, która zdobyła wyższe wykształcenie prawnicze. Studia na tym kierunku trwają pięć lat, a absolwent zyskuje tytuł magistra prawa. Jest to zatem osoba, która posiada wiedzę teoretyczną, jednak nie posiada uprawnień do reprezentowania klientów przed sądem czy też urzędami. Studia prawnicze są natomiast pierwszym i koniecznym krokiem do tego, żeby odbyć jedną z wybranych przez siebie aplikację, w tym adwokacką lub radcowską. Żeby móc się na nią dostać, kandydat zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku, po czym zdania egzaminu wstępnego.

Kim jest radca prawny?

Jak już zostało wspomniane, każdy radca prawny powinien ukończyć pięcioletnie studia prawnicze, a następnie odbyć wymaganą trzyletnią aplikację. Oznacza to, że każdy radca prawny jest prawnikiem, jednak zależność ta nie działa w drugą stronę. Oprócz spełnienia tych dwóch wymagań, żeby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu, radca prawny musi zdać egzamin zawodowy oraz zostać wpisany na specjalną listę. Wszystkie te kroki mają zapewnić przyszłym klientom najwyższą z możliwych jakość usług. Jednak za co dokładnie odpowiedzialny jest radca prawny? Podstawą jego działalności w firmie prawniczej Dentons jest rozwiązywanie wszelkiego rodzaju spraw prawnych klientów. Będąc bardziej precyzyjnym, udziela im porad z zakresu prawa, sporządza dla nich różne dokumenty i umowy, a w miarę potrzeby reprezentuje także przed sądami bądź organami administracji publicznej. Warto także wspomnieć, że wraz ze zmianami z 1 lipca 2015 r. może być on obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych, jeżeli nie pozostaje w stosunku pracy.

Kim jest adwokat?

Ścieżka edukacyjna adwokata jest analogiczna do tej radcy prawnego. Również ona rozpoczyna się na studiach prawniczych, gdzie po pięciu latach następuje obrona pracy magisterskiej. Następnie adwokat idzie na aplikację, w tym przypadku adwokacką i musi zdać odpowiedni egzamin zawodowy. Dopiero to umożliwia mu świadczenie pomocy prawnej. Bardzo często można spotkać się także z zamiennym określeniem na adwokata, jakim jest mecenas. Obowiązuje ono przede wszystkim we wszelkiego rodzaju pismach, ale także w przypadku rozmowy bezpośredniej. Co leży w zakresie obowiązków adwokata? Tak samo, jak radca prawny może on udzielać porad, wydawać opinie, tworzyć projekty umów czy innych dokumentów, jak i reprezentować swojego klienta w sądzie oraz urzędach. Często uczestniczy on w opracowywaniu aktów prawnych. Co go w takim razie różni od radcy prawnego? Do roku 2015 miał on wyłączność do obrony w sprawach karnych oraz karnoskarbowych, jednak aktualnie ich kompetencje są takie same. Tak naprawdę jedyną rozbieżnością jest to, że z adwokatem można zawrzeć tylko umowę cywilnoprawną, a z radcą prawnym również umowę o pracę.