W tym roku trasa wiodła z kościoła św. Teresy, przez Rynek aż do kolegiaty. Tam na uczestników czekało wspólne kolędowanie oraz konkurs na najpiękniejszą koronę.