Mecenas Maciej Cerajewski z bydgoskich stuktur Konfederacji nie zostawił wątpliwości prawnych co do pomysłu rządzących. - Przedstawiona treść przepisów niesie za sobą niebezpieczne konsekwencje takie jak: de facto zniesienie zasady domniemania niewinności, nierówność stron, możliwość pobrania kwoty nałożonej mandatem przed zakończeniem postępowania sądowego. Projektodawca złożył projekt jako teoretycznie poselski, by uciec od konsultacji społecznych.

Na tezę posłów PiS, którzy mówią, że ma to obywatelom ułatwić Maciej Cerajewski odpowiedział: - To jakiś nieśmieszny żart. Wprowadzanie nowych procedur zawsze jest utrudnieniem, bo obywatele muszą się przyzwyczaić do nowego prawa. W tym wypadku to kolejne absurdalne obowiązki nałożone na obywateli i niszczenie państwa prawa.

Z kolei mecenas Joanna Wawrzyniak z Inowrocławia ostrzegała obywateli: Gdyby projektowane przepisy weszły w życie w takim kształcie policja i inne służby uzyskałyby możliwość sprawowania wymiaru sprawiedliwości, organ ścigania, który ujawnia wykroczenie, będzie orzekał naszą winę i wymierzał karę, czyli przejmie kompetencje sądu. W myśl zaprezentowanych przepisów mandat karny stanie się wyrokiem bowiem brzmienie ustawy wskazuję na możliwość jego zaskarżenia do sądu, który pełnić będzie funkcje kontrolne. Projekt poselski odwraca pojęcie domniemania niewinności i przerzuca ciężar udowodnienia niewinności na obywatela. Obecnie obowiązek wykazania sprawstwa wykroczenia leży po stronie organu ścigania. Przepisy będą stanowić pole do nadużyć ze strony policji i wystawiania bezpodstawnych mandatów, a to krok do państwa policyjnego i totalitaryzmu - powiedziała Joanna Wawrzyniak (Wolność).

Lider Klubów Konfederacji Bydgoszcz Damian Gastoł wystąpił na konferencji prasowej w roli - byłego już - oskarżonego o wykroczenie. - 11 października koło siedziby TVP3 Bydgoszcz zostałem zatrzymany przez trzech policjantów, którzy niestety czerpali swoją wiedzę z konferencji prasowej premiera i polskiego rządu. Warto podkreślić, że było to na tydzień przed pierwszym czytaniem w sejmie na temat zasłaniania ust i nosa. Zatem zatrzymanie mnie przez funkcjonariuszy nie miało podstawy prawnej. Szerzej opisał swoją historię opisałem w tekście pod tytułem "W 86 dni dookoła Państwa z tektury". Haniebny projekt PiS w praktyce likwiduje obywatelom możliwość bronienia się - zakończył Damian Gastoł lider Klubu Konfederacji.

Na sam koniec członkowie konferencji podpisali apel do wszystkich parlamentarzystów z regionu o odrzucenie druku nr 866.