To jest ogłoszenie archiwalne, jego emisja została zakończona lub zostało ukryte.

Pracownik administracyjny

Lokalizacja: Inowrocław

Poszukujemy kandydata na stanowisko: pracownik administracyjny. Zadania: wykonywanie prostych czynności administracyjno - biurowych z możliwością rozwoju. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Oferta skierowana także do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kontakt:
mailowo: szudzik@elgra-inowroclaw.eu
telefonicznie: 728308063

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Elgra Engineering Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), ul. Aleja Okrężna 8;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe: Inowrocław (88-100), ul. Aleja Okrężna 8, adres email: iod@elgra-inowrocław.eu
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody - dalszych procesach rekrutacyjnych.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Mam prawo, z zastrzeżeniem przepisów prawa, do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 1 roku.
8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Brak powyższej zgody uniemożliwi Spółce rozpatrzenie oferty.Powiadom znajomych