Sprzedawca Wewnętrzny -

Lokalizacja: Inowrocław

SIG jest wiodącym dystrybutorem specjalistycznych materiałów budowlanych, obsługującym sektor budowlany i konstrukcyjny w całej Europie.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Sprzedawca Wewnętrzny

Będziesz odpowiedzialny za:
• obsługę klienta
• przygotowywanie ofert
• logistykę dostaw
• realizację zamówień sprzedażowych
• obieg dokumentów w Oddziale

Nasze oczekiwania wobec Ciebie:
• wykształcenie techniczno – budowlane – mile widziane
• znajomość działalności handlowej i zasad działalności biznesowej
• umiejętność pracy zespołowej
• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomości produktów i rynku branży budowlanej

Proponujemy CI:
• umowę o pracę
• program szkoleń
• możliwość skorzystania z pakietów prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie oraz karty sportowej
• ciekawą pracę w nowoczesnym i rozwijającym się środowisku pracy

Prosimy w dokumentach aplikacyjnych dopisać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków) na potrzeby procesu rekrutacyjnego”.
lub „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków) na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Powiadom znajomych

Kontakt z ogłoszeniodawcą