- Wędrówkę rozpoczniemy przy kurhanie usypanym nad grobem konfederatów barskich z 1769 r. i sąsiadującym z nim pomnikiem ku czci powstańców wielkopolskich z 1918/1919 r. W pobliskiej Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha zwiedzimy Izbę Tradycji Powstania Wielkopolskiego. Na trasie spaceru znajdą się również pomnik św. Wojciecha i kościół pw. Zwiastowania NMP obiekty o historii sięgającej czasów zaboru pruskiego, manifestujące w tamtych trudnych czasach polskość Inowrocławia. Dalej szlakiem walk powstańczych ze stycznia 1919 r. udamy się w kierunku koszar niemieckiego 140 pułku piechoty - zachęca Marcin Woźniak, kustosz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Spacer rozpocznie się 15 września o godzinie 10. Zbiórka uczestników obok kościoła pw. Imienia NMP. Partnerami wydarzenia są parafie pw. Imienia NMP, Zwiastowania NMP i SP nr 1. [MJ]