Jak już pisaliśmy, radni przyjęli stanowisko, żeby - uwzględniając sytuacją finansową i możliwość pozyskania środków zewnętrznych - wprowadzić do przyszłorocznego budżetu miasta zapisy dotyczące kompleksowego remontu basenu przy ul. Świętokrzyskiej oraz budowy krytego lodowiska.

Jak odpowiedział zastępca prezydenta Wojciech Piniewski, inwestycje te zostaną przedstawione do projektu budżetu na 2019 rok, ale pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych na wspomniane cele oraz przy uwzględnieniu możliwości finansowych miasta. [IO]