Całe zadanie inwestycyjne polega m.in. na rozbiórce istniejących schodów betonowych i chodników z płytek betonowych i betonu, ukształtowaniu terenów zielonych, budowie dwóch placów pod trybuny z kostki brukowej i chodników i instalacji nowoczesnego oświetlenia głównego boiska oraz zakupie trybun mobilnych. Te mają zostać zlokalizowane na placu o powierzchni 147 m2.

Ogłoszony wczoraj przetarg zakłada wykonanie jedynie robót budowlanych w ramach zadania. Polegać będzie zatem m.in. na utwardzeniu nawierzchni pod trybuny, wykonaniu skarpy i profilowaniu terenów po istniejących trybunach.

Częściowa rozbiórka starych trybun na stadionie przy Orłowskiej nastąpiła już w marcu tego roku. Termin składania ofert w przetargu mija 14 września. Na realizację zadania wykonawca prac będzie miał 30 dni od momentu przekazania placu budowy. [MJ]