Nowy rok szkolny za pasem. W trakcie wakacji w wielu inowrocławskich placówkach oświatowych odbywały się remonty. Największy z nich nadal trwa i obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 16.

- Trwa inwestycja, którą obiecywaliśmy mieszkańcom Inowrocławia, szczególnie mieszkańcom tej części miasta. Obiecywaliśmy dzieciom, że zrobimy wszystko, aby do końca tego roku dobudowane zostało skrzydło do obecnego pawilonu szkolnego i to robimy - mówi prezydent miasta, Ryszard Brejza.

Warto jest zaznaczyć, że akurat w tej szkole, uczniowie będą uczęszczać na zajęcia, które mają odbywać się nawet wczesnym wieczorem.

- Myślę, że firma nie będzie miała już większych problemów, aby do końca grudnia oddać panu dyrektorowi Wojciechowi Helakowi pawilon z czterema pomieszczeniami, w których będą mogły znaleźć się sale lekcyjne. To w sposób znaczący poprawi warunki nauki dzieci z tej części miasta - dodaje włodarz.

Pozostałe remonty to - remont kanalizacji i odwodnienia w SP nr 9, modernizacja dachu w SP nr 4 i SP nr 16, remont korytarzy i klatek schodowych w SP nr 8, remont sal lekcyjnych w SP nr 1 czy remont stołówki w SP nr 11. Dokonano również wymiany instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 14, została wymieniona nawierzchnia przed budynkiem Przedszkola nr 4 oraz wykonano remonty łazienek w Przedszkolu nr 2 i 20. Łącznie na wykonanie tych prac przeznaczona została kwota ok. 2 mln zł.

W tym roku szkolnym, w dwóch szkołach powstaną też nowe klasy - dwujęzyczna oraz sportowe.

- Odbył się nabór sprawnościowy - bardzo ważny, duża grupa uczniów do tego przystąpiła. Sporym zainteresowaniem cieszą się te klasy. Będziemy to bardzo uważnie obserwowali, jak przebiega edukacja, z jakimi problemami przyjdzie nam się zmierzyć lub z jakich sukcesów przyjdzie nam się cieszyć. Nie jest wykluczone, że klasy sportowe będą tworzone w kolejnych placówkach oświatowych - mówi Wojciech Piniewski, zastępca prezydenta miasta Inowrocławia. Takie klasy powstały w szkołach podstawowych nr 6 i 8.

Dwujęzyczność udało się również wprowadzić w Szkole Podstawowej nr 8. - Wszyscy dyrektorzy doskonale wiedzą, że tam, gdzie warunki kadrowe umożliwią wprowadzanie klas dwujęzycznych, taka dwujęzyczność może być realizowana - dodaje Wojciech Piniewski. [MP, AJ]