Na skrzyżowaniach ul. Metalowców i Pileckiego z Marcinkowskiego oraz ul. Pileckiego z Orłowską pojawią się małe ronda. Zdaniem Zarządu Dróg Powiatowych wprowadzony w tym miejscu ruch okrężny poprawi bezpieczeństwo na tych skrzyżowaniach. Kilkanaście dni temu poszerzono wlot w ul. Marcinkowskiego, aby umożliwić lepszą przejezdność w tym miejscu. [MP]