Ubiegłoroczna kontrola inspekcji była skutkiem wniosku Andrzeja Kieraja, który od wielu lat zwraca uwagę na fakt niewykorzystywania przez prezydenta Inowrocławia urlopów wypoczynkowych w całości, a w konsekwencji otrzymywania ekwiwalentu urlopowego.

Z odpowiedzi zastępcy prezydenta Wojciecha Piniewskiego wynika, że Ryszard Brejza - na dzień 20 sierpnia - ma prawo łącznie do 71 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za lata 2015-2017.

- Zalecenie PIP co do niezwłocznego udzielenia prezydentowi zaległego urlopu wypoczynkowego za 2015 rok zostało zrealizowane w ten sposób, że sekretarz miasta udzielił 29 sierpnia 2017 r. prezydentowi 25 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za 2015 rok. Zobowiązał prezydenta do jego wykorzystania w okresie od 30 sierpnia do 3 października 2017 roku. Natomiast prezydent miasta pismem z 29 sierpnia poinformował sekretarza o braku możliwości wykorzystania udzielonego urlopu ze względu na wcześniej zaplanowane zadania - odpowiada zastępca prezydenta. [MP]