Na sprawę zwrócił uwagę podczas dzisiejszej sesji radny Marek Słabiński. - Takie postępowanie uniemożliwia korzystanie z toalet przez osoby niewidome i niedowidzące oraz z dysfunkcjami systemu ruchowego - zwrócił uwagę. Sam budynek dworca został wyremontowany 1,5 roku temu i wyposażony m.in. w ścieżki dla osób niepełnosprawnych, jedna z nich prowadzi właśnie do toalety. Radny za pośrednictwem prezydenta interpelował do prezesa PKP SA o wyjaśnienie tej sytuacji i zmianę w taki sposób, aby wszystkie osoby mogły korzystać z WC bez dodatkowych utrudnień. [MP]