Ujawniono 10 wykroczeń polegających na przekraczaniu jezdni w niedozwolonym miejscu. Kierujący pojazdami popełnili z kolei 9 wykroczeń. Najwięcej, bo 49 nieprawidłowych zachowań odnotowano w stosunku do rowerzystów. Mowa m.in. o przejeżdżaniu przez przejścia dla pieszych i nie stosowaniu się do sygnalizacji świetlnej. Był też uwagi co do stanu technicznego jednośladów. W akcji wzięło udział 19 policjantów. Wszyscy skontrolowani otrzymali pouczenia. [MJ]