Łącznie w wydarzeniu weźmie udział około 300 osób, w tym harcerze, instruktorzy, seniorzy oraz zaproszeni goście m.in. marszałek województwa, prezydent miasta, wójt gminy, starosta inowrocławski i najwyższe władze Związku Harcerstwa Polskiego. Zaproszono także dyrektorów szkół, w których działają harcerze.

Organizatorem gali jest Komenda Hufca ZHP Inowrocław. Najbardziej zasłużeni instruktorzy oraz przyjaciele harcerstwa zostaną wyróżnieni krzyżami za zasługi dla ZHP oraz innymi ważnymi orderami i medalami. Początek 15 września o godz. 10.00 w Teatrze Miejskim.

Po oficjalnej części w Szkole Muzycznej w Inowrocławiu nastąpi przejście do Domu Harcerza przy ul. Solankowej 23 w celu otwarcia odnowionej siedziby hufca. [MP]