- Radni przyjęli stanowisko, że przy realizacji wniosków należy przede wszystkim uwzględnić aktualne możliwości finansowe miasta Inowrocławia oraz możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel - informują członkowie komisji sportu, którą tworzą Rafał Lewandowski, Patryk Kaźmierczak, Grzegorz Piński i Jarosław Kopeć.

Temat zadaszenia lodowiska przy ul. Toruńskiej pojawił się ostatnio w 2016 roku. Dyrektor OSiR tłumaczyła wtedy, że na zadaszenie stałe nie będzie zgody z uwagi na bliskie sąsiedztwo bloków, a lekkie to z kolei wysokie koszty montażu i demontażu. Z przekazanego dziś wniosku komisji wynika, że radni zwracają się z kolei o zabezpieczenie środków na budowę drugiego lodowiska wraz z zadaszeniem. [MJ]