Ponad 3,5 mln zł pochłonęły dotychczasowe prace na ulicy Długiej, oprócz nowej nawierzchni zbudowano też nowe chodniki i kanalizację deszczową. W planach ratusza i władz gminy jest jeszcze budowa jej przedłużenia w stronę ul. Szymborskiej, ale realizację inwestycji prezydent miasta uzależnia od zdobycia środków unijnych na ten cel. Na wyremontowanym właśnie odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, ale część mieszkańców zwraca uwagę, że nie wszyscy kierowcy stosują się do znaków i przydałyby się w tym miejscu progi zwalniające, które były zamontowane, gdy... droga była dziurawa i trudno było nią przejechać szybciej niż 30 km/h.

Ostatnie prace kosmetyczne zostały już na ul. NMP i Andrzeja. Przebudowa tych dróg kosztowała blisko 3 mln zł. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Laubitza do krzyżówki z ul. Szymborską położono nowy asfalt, wymieniono krawężniki. Wyremontowane zostały również zatoki parkingowe, chodniki i zjazdy. [MP]