- Ideą tego wydarzenia, które po raz pierwszy odbyło się w 2015 roku, było i jest spotkanie rodzin z Suchatówki wraz ze swoimi krewnymi i znajomymi pochodzącymi z Suchatówki lub w jakikolwiek sposób związanymi z tą miejscowością. Mieszkańcy przygotowują się do tego spotkania przez kilka miesięcy - informuje Tomasz Polak, sołtys Suchatówki.

Impreza rozpocznie się w najbliższą sobotę, o godz. 15.00 uroczystą mszą świętą sprawowaną przez kapłanów pochodzących z Suchatówki, potem nastąpi wspólny przemarsz z kaplicy na teren przy świetlicy wiejskiej, gdzie odbędą się dalsze uroczystości. [MP]