- Przez cztery lata funkcjonowaliśmy pod patronatem Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie. Współpraca była jak najbardziej pozytywna, ale odległość dzieląca obie instytucje nie dawała możliwości realizowania w pełni postanowień naszego porozumienia. Seniorzy oczekiwali również dużo większego zaangażowania uczelni w realizację codziennych działań. Stąd pojawił się pomysł, aby przenieść partnerstwo na grunt inowrocławski i wystąpić z wnioskiem o objęcie patronatem naukowym do Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu - powiedziała nam Dorota Rąblewska, kierownik UTW.

Dzisiaj zostało podpisane porozumienie pomiędzy fundacją i inowrocławską uczelnią, a UTW przyjął nazwę Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert-Kujawy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

- Fakt, że zarówno UTW, jak i uczelnia patronacka działają na terenie Inowrocławia z pewnością da nam większe możliwości działania na rzecz Seniorów. Mamy głowy pełne pomysłów, akceptację i wsparcie ze strony patrona. Wierzymy, że 4 października rozpoczniemy licznie rok akademicki 2018/2019 – dodaje Agnieszka Hołodniak, zastępca kierownika UTW.

Od 1 sierpnia w siedzibie UTW przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu przyjmowane są podania o przyjęcie do uniwersytetu. Więcej informacji można uzyskać pod nr te. 52 357 62 15 oraz mailowo: utw@ekspert-kujawy.pl. [IO]