W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu odbyło się kolejne spotkanie robocze, w sprawie planowanych przez PKP PLK S.A likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych na terenie powiatu inowrocławskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele kolei, władz powiatu, wójtowie, służb porządkowych, poszczególnych zarządców dróg oraz zainteresowani mieszkańcy ze Strzemkowa w gminie Inowrocław.

Przypomnijmy: chodzi o planowaną likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na terenie naszego powiatu, w związku z przewidywaną modernizacją linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory-Tczew, której realizacja ma umożliwić osiągnięcie prędkości pociągów do 200 km/h.

- Przedstawiciele PKP PLK S.A poinformowali, że nie będą zamykać przejazdu na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2517C w Strzemkowie. Zamiast tego planowana jest budowa wiaduktu drogowego, co wiąże się z wykupem gruntów w ramach planowanej inwestycji. Wiadomość tę z wielką satysfakcją przyjęli obecni na spotkaniu mieszkańcy oraz samorządowcy, gdyż droga powiatowa nr 2517C jest drogą alternatywną dla służb ratowniczych i porządkowych nie tylko dla Sławęcinka, ale także przyszłościowo na budowanym w tej miejscowości węźle w ramach zadania pn. „Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,880 km, która obecnie trwa - informuje Starostwo Powiatowe.

W czasie spotkania padła też propozycja zmiany lokalizacji wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2514C w Jaksicach, tak aby zachować pełne skomunikowanie z przyległymi drogami m.in. ul. Spółdzielczą i drogą wewnętrzną pod zarządem Gminy Inowrocław. Nadal jednak pozostaje kwestia przejazdów kolejowo-drogowych przewidzianych do zamknięcia, na które władze poszczególnych gmin po konsultacjach z mieszkańcami nie wyrażają zgody.

- Więcej na ten temat będzie można powiedzieć na etapie projektu dokumentacji zleconej przez kolej. Obecni na spotkaniu przedstawiciele kolei zapowiedzieli, że będą na bieżąco konsultować z zainteresowanymi stronami rozwiązania dotyczące skomunikowania poszczególnych dróg i miejscowości po otrzymaniu rozwiązań od projektantów powyższego zadania - powiedział Adam Bąkowski z Zarządu Dróg powiatowych w Inowrocławiu. [MP]