- Liczba bezrobotnych mieszkańców Inowrocławia spada co miesiąc coraz niżej. Miasto dynamicznie się rozwija, a wiele firm ma problemy ze znalezieniem pracowników. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynika, że w czerwcu liczba inowrocławian bez pracy wynosiła jedynie 3545. To o ponad 400 mniej, niż w styczniu i tysiące mniej, niż kilka lat temu - czytamy w komunikacie.

- Inowrocław dynamicznie się rozwija, jest coraz więcej inwestycji, a proporcje na rynku pracy odwróciły się o 180 stopni. Teraz pracodawca musi intensywnie poszukiwać pracownika – dodaje prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Trudno nie zgodzić się z faktem, że od pewnego czasu pracodawcom trudniej znaleźć pracowników, niż jeszcze kilka lat temu. Statystyki wyraźnie też wskazują, że liczba osób bezrobotnych w Inowrocławiu na przestrzeni ostatnich lat spadła. Jeśli jednak sprawdzimy dlaczego bezrobotnych jest mniej albo porównamy nasze miasto do danych w skali województwa i kraju, rzeczywistość nie wygląda tak różowo, jak jest przedstawiana.

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie dysponujemy stopą bezrobocia rejestrowanego dla Inowrocławia, bo nie jesteśmy miastem na prawach powiatu. Z tego względu posługujemy się liczbą osób bezrobotnych.

- Najniższym poziomem agregacji, na jakim prezentowana jest stopa bezrobocia, są powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Inaczej wygląda sprawa publikowania liczby osób bezrobotnych, która prezentowana jest na poziomie gmin - mówi nam dr Dominik Śliwicki, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Do przesłanego komunikatu ratusz dołączył wykres zatytułowany "Bezrobocie w Inowrocławiu w pierwszej połowie 2002 i 2018 roku", prezentując na nim liczbę osób bezrobotnych.

fot. Urząd Miasta


My sprawdziliśmy, jak zmieniała się liczba osób bezrobotnych w Inowrocławiu, powiecie inowrocławskim, województwie kujawsko-pomorskim i Polsce porównując dane z grudnia 2002 i z czerwca 2018.
#okno#W Inowrocławiu w porównywanym okresie liczba bezrobotnych spadła z 9 472 do 3 545, czyli o 63%. W powiecie inowrocławskim nastąpił spadek z 21 053 do 7 932, co daje 62%, w kujawsko-pomorskim z 211 593 do 72 530 - o 66%, a w skali kraju z 3 216 958 do 969 040, czyli o 70%.#end#
Istotnym elementem, który w Inowrocławiu wpłynął na zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych są migracje ludności. W latach 2003-2016 każdego roku z Inowrocławia wymeldowywało się w przybliżeniu między 700, a 1000 osób. Dodając do tego liczbę zameldowań (między 600 a 700), otrzymujemy saldo migracji, które, pomijając rok 2015 ze względu na brak danych o migracjach zagranicznych, za każdym razem było ujemne. Ostatnim rokiem z dodatnim saldem migracji był 2002, kiedy to wskaźnik ten wyniósł +5. Najniższą jego wartość odnotowano w roku 2012 (-342). Osoby opuszczające miasto to w zdecydowanej większości ludność w wieku produkcyjnym. Ich przeprowadzki poza Inowrocław są jednym z czynników wpływających na zmniejszanie się liczby osób bezrobotnych w mieście, ale trudno nazwać to zjawisko pozytywnym.

Na koniec warto dodać, że mimo spadku liczby osób bezrobotnych w mieście, stopa bezrobocia w naszym powiecie wciąż jest wysoka i w czerwcu 2018 roku wynosiła 13%. To ponad dwukrotnie więcej, niż w kraju, gdzie wskaźnik ten wynosił 5,9%. Również na tle innych powiatów naszego województwa wypadamy gorzej, niż przeciętnie. W czerwcu 2018 roku tylko w 4 powiatach naszego województwa stopa bezrobocia była wyższa, niż w powiecie inowrocławskim, a w pozostałych 18 - niższa. [MJ]

fot. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie danych z GUS