Przebudowa ww. ulic rozpoczęła się w kwietniu i od tego czasu kierowcy muszą liczyć się w tym miejscu z większymi lub mniejszymi utrudnieniami. Dziś wykonawca kładzie pierwszą warstwę asfaltu. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach z ulicami Św. Ducha i Marulewską zostały wyłączone, a wjazd w ulice Andrzeja i NMP jest chwilowo niemożliwy. [MJ]