Kilka dni temu NSZZ Policjantów opublikował dane, z których wynika, że przed 27 czerwca, kiedy ogłoszono akcję protestacyjną, udział pouczeń w ogólnej liczbie zastosowanych środków prawnych kształtował się na poziomie 10%. Mowa o danych za pierwsze półrocze 2018 roku.

- Po ogłoszeniu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej w dniu 27 czerwca, udział pouczeń wzrósł do 65%, a od dnia 10 lipca, po wprowadzeniu akcji polegającej na ograniczeniu ilości nakładanych mandatów, do dnia 16 lipca – wzrósł o dalsze 20%, do poziomu około 85% - czytamy w komunikacie NSZZ Policjantów.

- Przeprowadzona kalkulacja opiera się na danych z kilku tylko województw, więc uwzględnić należy pewien margines błędu. Sądząc jednak po zaangażowaniu policjantów w protest, które w województwach rozkłada się na podobnym, bardzo wysokim poziomie, można te dane uznać za w pełni miarodajne - dodaje Komitet Protestacyjny ZG NSZZ Policjantów.

Czy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu również zaczęli masowo stosować pouczenia zamiast mandatów? Dokładnych danych na ten temat jeszcze nie ma, ale wiadomo, że protest trwa również w naszym powiecie.

- W KPP w Inowrocławiu funkcjonuje Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów zrzeszający ponad 190 funkcjonariuszy. Policjanci z KPP w Inowrocławiu również biorą udział w proteście, przed budynkiem Komendy przy ul. Toruńskiej jest wywieszona flaga związkowa, policjanci związkowcy jak również niezrzeszeni poparli w ankietach protest. Trudno w tej chwili oszacować jak wygląda sprawa pouczeń i ilu policjantów bierze udział w proteście. Będzie można dopiero podsumować pod koniec miesiąca na podstawie dostępnych analiz i statystyk o ile spadła na terenie KPP w Inowrocławiu liczba mandatów karnych. Akcja będzie trwała do odwołania - mówi nam Piotr Kujawa, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w województwie kujawsko-pomorskim.Wśród postulatów protestujących są m.in. podwyżka wynagrodzenia w wysokości 650 złotych i zmiany w systemie emerytalnym. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, 1 sierpnia rozpocznie się tzw. strajk włoski. Oznacza to bardzo skrupulatne i powolne przeprowadzanie wszelkich czynności. Kilka dni temu do strajku policji dołączyły m.in. służba więzienna, straż graniczna i straż pożarna. [MJ]