Nowy trakt, przeznaczony dla pieszych i rowerzystów połączył się z istniejącą już ścieżką do Gniewkowa. Inwestycję realizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie z Gminą Gniewkowo, która na prace przygotowawcze i wykup gruntu przeznaczyła 400 tys. zł. Nie wszystkich rowerzystów ucieszy nawierzchnia, z której wykonano ścieżkę. Jest to bowiem kostka betonowa, od której stosowania w takich miejscach już się odchodzi. [MP]