Do chwili obecnej podpisano 43 umowy na udzielenie dotacji na łączną kwotę 200.406,00 zł, w tym 36 umów na zmianę systemu ogrzewania na gazowe, 4 umowy na ogrzewanie elektryczne oraz trzy umowy na podłączenie do ZEC-u. W ramach podpisanych umów zlikwidowano łącznie 62 źródła ciepła, w tym 29 kotłów węglowych oraz 33 piece kaflowe.

Aktualnie rozpatrywanych jest 10 wniosków, na łączną kwotę dotacji przewidywaną w granicach 50 tys. zł. Kolejna możliwość skorzystania z dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania dostępna będzie w przyszłym roku, w ramach dofinansowania dla inwestycji zrealizowanych w 2019 r. [IO]