– Od pewnego czasu przygotowywaliśmy się do wprowadzenia wolontariatu w schronisku. Właśnie zaczynamy. Jestem pewien, że nie zabraknie chętnych. Jednocześnie zapewniam, że stopniowo będziemy zwiększali liczbę wolontariuszy i zapraszali do współpracy także tych, którzy początkowo ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie zostaną przyjęci - mówił Krzysztof Kuźmiński, prezes spółki IGKiM, której podlega schronisko.

Chcąc zostać wolontariuszem należy najpóźniej do 20 lipca dostarczyć do inowrocławskiego schroniska przy ul. Toruńskiej 165 wypełnioną i podpisaną ankietę (do pobrania TUTAJ). Przedstawiciele schroniska wspólnie ze Stowarzyszeniem „Psi Głos” zaproszą wybrane osoby na rozmowę.

Wolontariuszem może zostać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące wymagania: lubi zwierzęta, nie posiada przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami, ukończyła 18 lat, dysponuje pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznała się i zobowiązała do przestrzegania zasad organizacji schroniska, nie orzeczono wobec niej zakazu posiadania lub pracy ze zwierzętami, złoży podpisaną "Ankietę kandydata na wolontariusza" i otrzyma pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej. Bliższe informacje można uzyskać telefonując pod nr 52-357-23-20 (w godz. 7.00-15.00). [IO]