Przypomnijmy, że w związku z planowaną modernizacją linii kolejowej Inowrocław-Bydgoszcz i podniesieniem prędkości pociągów do 200 km/h PKP PLK SA zamierza zlikwidować wszystkie przejazdy drogowe w poziomie szyn. Powstaną wiadukty, ale nie wszędzie.

Z informacji przesłanej przez kolej m.in. do samorządu powiatowego wynika, że w Jaksicach planowana jest budowa wiaduktu kolejowego w ramach istniejącej drogi powiatowej, a w Strzemkowie likwidacja przejazdu z uwagi na "bliską odległość przejazdu do budowanego wiaduktu drogowego w ramach obwodnicy Inowrocławia". To wywołało wyraźny sprzeciw ze strony samorządów, jak i mieszkańców. Budowana obecnie obwodnica nie poprawi bowiem komunikacji dla Strzemkowa i okolicznych miejscowości, a wręcz ją pogorszy. Po likwidacji przejazdu, mieszkańcy skazani będą na spory objazd w celu dotarcia do Sławęcinka i trasy Inowrocław-Bydgoszcz. Dodatkowo planowane jest zamknięcie kilku innych przejazdów m.in. na drodze DW 246 w Złotnikach Kujawskich, czy na drodze gminnej Dobrogościce - Rucewo.

Podczas niedawnego spotkania przedstawiciele kolei omówili poszczególne przejazdy na modernizowanej linii 131 i wysłuchali argumentów sprzeciwiających. - Podkreślili, że są na etapie przygotowania do prac projektowych, stąd to spotkanie. Obiecali, że przy kolejnym spotkaniu przedstawią więcej szczegółów i poprosili samorządy o spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin i zarządców dróg o przeanalizowanie na spokojnie przedstawionych propozycji - relacjonuje Zarząd Dróg Powiatowych. Kolejne spotkanie zaplanowano na 17 lipca również w siedzibie ZDP. [MP]