Skąd pochodzi nazwa Szadłowice? - Dawniejsza nazwa "Szawłowice" jednoznacznie wskazuje na Szawła jako założyciela, a imię to z kolei charakterystyczne było dla rodu Odrowążów - czytamy w "Gazecie Szadłowickiej", okolicznościowej jednodniówce wydanej z okazji 790-lecia wsi i 100-lecia niepodległości. Warto dodać, że przez blisko pięć stuleci wieś przynależała do biskupów włocławskich, którzy najprawdopodobniej nadali jej prawo niemieckie. Fakt ten jednak nie jest udokumentowany. Pierwszy kościół powstał tu w XIV wieku, w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej wieś leżała w samym centrum województwa inowrocławskiego, natomiast po zaborach należała do Królestwa Pruskiego.
#list#Najciekawsze daty:
1228 rok - Konrad Mazowiecki daruje Szadłowice niemieckiemu Zakonowi Rycerzy Crystusa z Dobrzynia nad Wisłą
1282 rok - Szadłowice w rękach biskupstwa włocławskiego
1844 rok - Budowa drogi z Inowrocławia do Torunia przez Szadłowice
1890 rok - Budowa neogotyckiego kościoła pw. św. Bartłomieja
1902 rok - Budowa szkoły w Szadłowicach
1948 rok - Powstaje pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich
1952 rok - Szadłowice otrzymują oświetlenie elektryczne
1962 rok - Oddanie do użytku nowej remizy strażackiej
2005 rok - Przy okazji remontu drogi krajowej nr 15 na całej długości wsi powstaje chodnik
2010 rok - Założono klub piłkarski Mikrus#end#