Wydarzenia jubileuszowe rozpoczęło sympozjum naukowe dotyczące "Kujawskiej Jerozolimy", z udziałem naukowców z Krakowa, Poznania, Torunia i Bydgoszczy. Posługę duchową na Kalwarii i w klasztorze sprawuje Zakon o.o Franciszkanów, szczególny patronat nad zabytkiem prowadzi fundacja "Kalwaria Pakoska".

Kolejne wydarzenie tego jubileuszu miało miejsce w kościele pw. Św. Bonawentury, gdzie królowała dostojna muzyka dawna, także ta z epoki baroku. Tych wspaniałych wrażeń muzyczno-wizualnych dostarczył słuchaczom koncert zespołu "Musica Antiqua Inovroclaviensis" z MDK im. J. Korczaka w Inowrocławiu pod kierownictwem artystycznym Izabeli Szyma-Wysockiej i Danuty Szyma.

Finezyjna muzyka tego koncertu zachwyciła słuchaczy z burmistrzem Pakości Wiesławem Kończalem na czele, a sam zespół wraz z kadrą, dziękuje za staropolskie gościnne przyjęcie. [IO, fot. nadesłane]