Zaplanowano szereg robót, które mają zapewnić zahamowanie procesów destrukcji ruin kruszwickiego zamku oraz zachowanie jego wartości historycznej. Zakres prac budowlanych obejmuje remont schodów zewnętrznych, tarasu na murze, spocznika wspornikowego, zadaszenia pawilonu. Główne prace będą miały jednak charakter konserwatorski, w ramach których zaplanowano renowację ścian wewnętrznych. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy powyższych prac.

Jak informuje kruszwicki urząd, turyści i osoby zainteresowane odwiedzaniem tego zabytku nie muszą się jednak obawiać utrudnień związanych z realizacją zadania. Przebieg prac zaplanowano w taki sposób, aby było ich jak najmniej. Wykonawca bowiem będzie miał obowiązek zapewnienia ruchu turystycznego przynajmniej do końca września 2018 roku. Dopiero po tym terminie obiekt zostanie wyłączony z użytkowania. Dotacja od wojewódzkiego konserwatora zabytków w wysokości 850 tys. zł stanowi sto procent planowanej wartości robót. [MP]