Ministerstwo Finansów w uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury pozytywnie rozpatrzyło wniosek starosty inowrocławskiego - Tadeusza Majewskiego o dofinansowanie przebudowy mostu drogowego w Janikowie. Powiat otrzyma z budżetu państwa blisko 2 miliony złotych, co stanowi ponad połowę kosztów całej inwestycji.

Obecny most nie spełnia wymogów eksploatacyjnych, więc zostanie całkowicie rozebrany. Nowy zostanie przystosowany do klasy obciążeń "A", czyli do 50 ton - dzięki czemu mostem będą mogły przejeżdżać samochody ciężarowe.

- Wiemy, że tam w tej chwili przemysł się rozwinął. Zresztą dzisiaj wszystkie drogi wymagają tego typu działań - wyjaśnia starosta Tadeusz Majewski. - Bardzo mocno jest zaangażowany samorząd gminny, bierze udział w tworzeniu specyfikacji. Na nieco inne sprawy zwracają uwagę - żeby na moście mógł odbywać się ruch pieszych, żeby były zrobione przejścia itd. My jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby to był nowoczesny most i żeby zadowolił mieszkańców, którzy będą z niego korzystać - dodaje starosta.

Wstępne wykonanie prac zaplanowano do końca października bieżącego roku. Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, montaż konstrukcji, umocnienie skarp i dna rowu, konstrukcję nawierzchni na moście i dojazdach i zagospodarowanie otoczenia obiektu zielenią drogowa. [AJ]