Tradycyjnie na terenie przy szkole na przedszkolaków i uczniów czekały interesujące zadania z zakresu matematyki. Trzeba było się wykazać nie tylko umiejętnościami liczenia, ale również logicznego myślenia, czy kodowania. Każda z grup miała określony czas na zmierzenie się z danym zadaniem. Po tym, jak rozbrzmiał gong, grupy zamieniały się zadaniami. Na koniec na dzieci czekały dyplomy.

Festiwal matematyki był również doskonałą okazją do otwarcia ogródka matematycznego przy szkole. Zamontowano tam dużych rozmiarów plansze do takich gier, jak sudoku, czy memory.

O godzinie 14 w szkole rozpocznie się I Gminna Konferencja "Maths the first". W programie jest wykład prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, dyskusja oraz panele dla dyrektorów szkół, nauczycieli i gości poświęcone pedagogice Friedricha Froebla. [MJ]