W Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych od 2015 roku produkowane jest paliwo alternatywne z odpadów, które nie nadają się już do przetworzenia oraz z biogazu. Wysokokaloryczne paliwo alternatywne czyli tzw. RDF może być wykorzystywane m.in. przez cementownie, a także do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Tematem tym w liście do przewodniczącego komisji uzdrowiskowej Janusza Radzikowskiego zainteresował inowrocławianin, Maciej Kasperkowiak. - Dlaczego przez wiele lat nie korzystano np. z dofinansowania Unii Europejskiej i nic nie robiono, aby RDF stanowił choć część spalanego paliwa np. pokrywał koszty zapotrzebowania poza okresem grzewczym CO? - pytał mieszkaniec. O sprawie debatowano na niedawnym posiedzeniu tego gremium.

Jak wyjaśnia prezes ZEC-u Piotr Pawlak, w zakładzie rozważano wykorzystanie RDF-u. - Niestety ilość jaka jest oferowana na naszym rynku nie zaspokaja naszych potrzeb nawet w okresie przejściowym, letnim - tłumaczy. Zgadza się z nim Marek Gerus z PGKiM.

- Problem paliwa alternatywnego wytwarzanego z odpadów pojawił się w momencie, kiedy zapadła decyzja o budowie na terenie naszego województwa spalarni odpadów w Bydgoszczy. Stała się ona niejako monopolistą i zostało wstrzymane finansowanie tego typu inwestycji, żeby jak najwięcej odpadów mogło być dostarczonych do Bydgoszczy. Inowrocławski RIPOK zbiera i może zbierać określoną ilość odpadów z większej części powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego. Ale to nie znaczy, że ze wszystkich odpadów można produkować paliwo alternatywne, bo znajdują się w nich też rzeczy, które są niepalne lub których nie można palić. Te ilości, które my produkujemy na podstawie obliczeń ZEC nie wystarczą na podgrzanie wody, jaka byłaby potrzebna byłaby w szczytowych momentach. Nie możemy też przywozić odpadów z innego regionu np. Toruniu - podkreśla Marek Gerus.

Ponadto w ocenie prezesa ZEC-u polskie technologie są na chwilę obecną w dużym stopniu obarczone "chorobą wieku dziecięcego", a na zachodnie inowrocławskiego zakładu nie stać. Jak się dowiedzieliśmy, w wyniku przetwarzania odpadów RIPOK dotychczas przekazał do cementowni 1768 Mg tzw. RDF-u. [MP]