Zbiórkę uczestników wydarzenia zaplanowano na 19 kwietnia na godz. 10.00 na drodze łączącej ul. Zajezierną i Cmentarną. Organizatorzy zapewniają poczęstunek przy leśniczówce Podlesie. [IO]