Dzieci postanowieniem sądu umieszczane są w dwóch rodzajach pieczy zastępczej - rodzinnej lub instytucjonalnej. Ta pierwsza to rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka. Druga natomiast to placówka opiekuńczo-wychowawcza. Pierwsze rozwiązanie uważane jest za bardziej korzystne. Mowa o skutkach społecznych, dobru dziecka, a także względach ekonomicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które w naszym regionie odpowiada za organizację pieczy zastępczej, podsumowało miniony rok. W sprawozdaniu czytamy, że 1 stycznia 2017 roku w naszym powiecie funkcjonowało 166 rodzin zastępczych, natomiast pod koniec roku już tylko 154. W sumie w ubiegłym roku w rodzinach zastępczych przebywało 266 dzieci. Z kolei w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie 128 dzieci.

Placówki zwane domami dla dzieci zlokalizowane są w Inowrocławiu, Gniewkowie, Orłowie i Jaksicach. W każdej z nich przebywa średnio około 14 wychowanków. W planach jest budowa kolejnej.
#okno#W 2017 roku wydatki na pieczę zastępczą wyniosły prawie 11 mln złotych. To 7% planowanych wydatków budżetu powiatu inowrocławskiego.#end#
- Powiat Inowrocławski w najbliższym czasie rozpocznie budowę kolejnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 wychowanków, w której znajdą się też dwa mieszkania dwuosobowe dla usamodzielnianych wychowanków. Miejscem lokalizacji będzie Kruszwica. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca roku 2019 będzie mogła funkcjonować placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 6 w Jaksicach w tzw. „starym budynku domu dziecka” - mówi nam Rafał Walter, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dodając, że na chwilę obecną liczba tego typu placówek jest wystarczająca. Tego samego nie można jednak powiedzieć, jeśli chodzi o liczbę rodzin zastępczych.

- Cały czas poszukujemy kandydatów, którzy chcieliby sprawować funkcje niezawodowej lub zawodowej rodziny zastępczej. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa kilkudziesięciu wychowanków, dla których najlepszym środowiskiem byłyby rodziny i którzy deklarują, że chcieliby wychowywać się w rodzinach zastępczych - dodaje Rafał Walter. Zainteresowani mogą kontaktować się z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu pod numerem 52 359 22 85.

Jakie są najczęstsze powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej? W 2017 roku na pierwszym miejscu było uzależnienie rodziców od alkoholu. Istotnym powodem była również bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Więcej informacji na ten temat i nie tylko, poniżej. [MJ]