Młoda Prawica to stowarzyszenie, które pełni funkcje młodzieżówki Porozumienia Jarosława Gowina, która określa się jako partię opartą o konserwatyzm światopoglądowy i liberalizm gospodarczy. Ostatnia wizyta w Inowrocławiu przewodniczącego Porozumienia była przyczynkiem do utworzenia stowarzyszenia.

- Pan minister wzbudził we mnie zaufanie, bardzo pozytywnie odebrałem jego występ - mówi Dobromir Szymański, prezes Młodej Prawicy w strukturze województwa kujawsko-pomorskiego. Młoda Prawica działa obecnie w dziesięciu województwach. - Jest nas bardzo dużo w całej Polsce, a w kujawsko-pomorskiem tworzy się prężna drużyna Młodej Prawicy. Nasze działania są oparte na sferze polityczno-społecznej. Chcemy propagować ideę społeczeństwa obywatelskiego. Popieramy i promujemy aktywne wychowanie połączone z aktywnym udziałem młodzieży w społeczeństwie i w sporcie. Włączamy się w działania dekomunizacyjne i kładziemy nacisk na wychowanie patriotyczne - dodaje Dobromir Szymański.

Jakie cele stawiają sobie młodzi politycy? Zależy im teraz przede wszystkim na rozbudowaniu struktur stowarzyszenia. - Chcemy "uderzyć" w Bydgoszcz i Toruń, gdyż wiemy, że tam również są naprawdę fajni ludzie, gotowi do współpracy. Chcemy przeprowadzać akcje charytatywne i włączać się w te ogólnopolskie - mówi Dobromir Szymański. W planach jest m.in. zorganizowanie "Tygodnia dla niepodległości". - Staramy się propagować patriotyzm wśród młodych ludzi - dodaje Krzysztof Boguta, skarbnik stowarzyszenia.

Przedstawiciele Młodej Prawicy swoją pierwszą konferencję prasową przeprowadzili wspólnie z działaczami Porozumienia - Adamem Banaszakiem, wiceprzewodniczącym sejmiku, radnym Marcinem Wrońskim oraz Edmundem Mikołajczakiem, historykiem i honorowym obywatelem miasta. [AJ]