Muzyka, atmosfera wieczoru i groza gry aktorskiej młodych wolontariuszy sprawia, że z roku na rok Misterium zachęca do przyjazdu coraz większe liczby osób. Za organizację misterium odpowiada parafia pw. Śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy we współpracy z miastem i gminą Kruszwica oraz Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit". Patronat nad wydarzeniem objął wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. [IO]