Wcześniej jednostka mieściła się dworcu PKS, PKP, a jeszcze wcześniej - w budynku starostwa powiatowego. Punkt informacyjny m.in. pomaga mieszkańcom w klasyfikacji pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z funduszy europejskich, a także informuje o o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dofinansowania oraz prowadzi indywidualne konsultacje, organizację spotkań informacyjnych i szkoleń. [IO]