Obchody przypadającego na 8 lutego święta w naszym mieście zorganizowano dziś w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej. Data ta nawiązuje do wydanego przez marszałka Józefa Piłsudskiego w 1919 roku dekretu regulującego funkcjonowanie więziennictwa.

- Funkcjonariusz służby więziennej to jeden z zawodów szczególnego zaufania. Powołany do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. To praca wymagająca od funkcjonariusza pełnego zaangażowania, wielu wyrzeczeń i oddania w realizacji zadań przed nim wyznaczanych. Funkcjonariusze służby więziennej zapewniają w jednostkach penitencjarnych porządek i bezpieczeństwo respektując poszanowanie godności i ochrony praw człowieka - mówiła ppłk Magdalena Zwierzchowska, dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.
#okno#W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu mieści się 346 cel mieszkalnych, w tym 2 izby chorych i 1 cela izolacyjna. Według stanu z 9 lutego br. w jednostce przebywa 317 osadzonych.#end#
Podczas dzisiejszych uroczystości awansowano 18 funkcjonariuszy, a 12 otrzymało wyróżnienia. Poza pracownikami Zakładu Karnego w Inowrocławiu za zasługi w pracy penitencjarnej odznaki otrzymali komendant powiatowy policji insp. Marcin Ratajczak oraz zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, insp. Mirosław Elszkowski, który wcześniej szefował inowrocławskiej komendzie. [MJ]