Najbardziej prawdopodobny przebieg już dwa lata temu zakładał budowę drogi S10 w korytarzu obecnej drogi krajowej nr 10 łączącej Bydgoszcz z Toruniem przez Solec Kujawski.

- Taki przebieg nie da dużego impulsu dla rozwoju gospodarczego naszego regionu w stopniu optymalnym ze względu na to, że znajduje się ona między Wisłą a Puszczą Bydgoską - mówił w 2016 roku Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

Według propozycji włodarza S10 miałaby przebiegać przez okolice Nowej Wsi Wielkiej, Rojewa, Gniewkowa i Suchatówki. Na jakim etapie jest aktualnie wniosek?

- Był taki wniosek i został przekazany Projektantowi i przeanalizowany. Przebieg został jednak zaprojektowany zgodnie z „korytarzem” obecnie istniejącej drogi krajowej nr 10 na odc. Bydgoszcz-Toruń - wyjaśnia nam Tomasz Okoński z GDDKiA w Bydgoszczy.

Wciąż nie wiadomo kiedy powstanie odcinek drogi S10 łączący Bydgoszcz z Toruniem. Inwestycja znalazła się na liście rezerwowej po aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. [MJ]