Jak informuje Urząd Miasta, ofertę na demontaż wspomnianego pomnika złożyły trzy firmy: Inohurt z Inowrocławia na kwotę 123 000,00 zł, Biuro Usług Projektowych i Wykonawstwa Mateusz Pigulski z Warszawy na kwotę 90 000,00 zł i Rivascrap z Oławy na kwotę 57 441,01 zł. Zgodnie z decyzją ustawodawcy pomnik musi zostać usunięty do 31 marca 2018 r. Jeżeli właściciel działki, na której stoi pomnik, usunie go w ustawowym terminie, koszty zostaną zwrócone ze Skarbu Państwa. [IO]