Najwięcej pytań dotyczył projekt inwestycji, która polegać będzie na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz położenia nawierzchni na ulicach Stare Miasto, Plebanka, Przypadek, Młyńskiej. Mieszkańcy, podobnie jak na innych osiedlach, skarżyli się na właścicieli psów niesprzątających po czworonogach, pytali o kolportaż miejskiego informatora, prosili o drobne remonty nawierzchni, montaż progów zwalniających czy montaż lamp. Prosili również o dalsze poszukiwania rozwiązań w zakresie tworzenia miejsc parkingowych. Prezydent mówił też o planach dotyczących ul. Błonie i Najświętszej Marii Panny. [IO]