Magdalena Łośko i Patryk Kaźmierczak przeprowadzili w ostatnich dniach konsultacje wśród mieszkańców ulicy Iwana Alejnika. - Były one wynikiem wszczęcia przez wojewodę procedury zmiany nazwy tejże ulicy w ramach tzw. "ustawy dezubekizacyjnej" i nieuwzględnienia petycji mieszkańców ws. jej wstrzymania - wskazują radni.

Jak się dowiadujemy, w ocenie większości osób składających swoje uwagi najlepszym rozwiązaniem w sytuacji wymuszonej konieczności zmiany patrona byłoby nadanie nazwy, która już istnieje, a byłaby kontynuacją ulicy Jana Molla. Obecnie jest to ulica, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Iwana Alejnika, a adres z jej nazwą ma obecnie tylko budynek kina.

Radni liczą, że w przypadku konieczności zmiany nazwy ulicy propozycja zgłaszana przez mieszkańców zostanie wzięta pod uwagę.

Dr Jan Moll był kardiochirurgiem, który jako pierwszy w Polsce podjął próbę operacji przeszczepu serca, był absolwentem ówczesnego gimnazjum, a dziś Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. [IO]