Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności wokalne, instrumentalne, taneczne i sportowe. Paleta pokazów była niezwykle szeroka: od gry na instrumencie, śpiewu, fotografii, grafiki komputerowej aż do jazdy na deskorolce, akrobacji na rowerze BMX czy pokazie technik walki i musztry. Impreza odbyła się z inicjatywy samorządu uczniowskiego pod auspicjami Anity Szymańskiej, natomiast koordynacją całości zajął się Jan Kowalski.

Dyrektor Grażyna Kadłubowska podziękowała wszystkim uczestnikom za występy i wyraziła nadzieję, że ten dzień stanie się inspiracją do ujawnienia nieodkrytych jeszcze talentów. Barwne widowisko nagrodzono gromkimi brawami, nie zabrakło też bisów. [IO]