- Intensywny biały "dym" wydostający się z nowego komina to nieszkodliwa para wodna ulatująca do atmosfery. Zakończona inwestycja to część trwających w Janikowie i Inowrocławiu prac nad budową proekologicznej oraz opartej na najnowocześniejszych technologiach instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Dzięki temu oba zakłady będą spełniać najbardziej wyśrubowane normy ochrony środowiska w zakresie emisji do atmosfery - czytamy w komunikacie biura prasowego spółki.

Aktualnie w Grupie Ciech realizowany jest program mający znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla, siarki, tlenków azotu i pyłów do atmosfery.
#okno#W latach 2014-2016 na inwestycje związane z ochroną środowiska Grupa Ciech przeznaczyła ponad 200 mln zł.#end#
- Podstawą projektu jest budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach należących do spółki CIECH Soda Polska. Dzięki budowie tych instalacji, zakłady w Janikowie oraz Inowrocławiu będą jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, spełniając nie tylko standardy emisyjne obowiązujące obecnie, ale również planowane nowe restrykcyjne wymagania dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego - informuje biuro prasowe spółki.
#okno#Do 2018 roku zostanie oddanych do użytku osiem instalacji odazotowania spalin w technologii SCR, w tym cztery w elektrociepłowni w Janikowie oraz dwie instalacje odsiarczania spalin oparte o technologię WFGD w Janikowie i Inowrocławiu.#end#
- Prowadzone w CIECH Soda Polska projekty inwestycyjne są wyrazem naszej troski o środowisko. Systematycznie doskonalimy efektywność wykorzystania surowców i energii, redukujemy emisję zanieczyszczeń i prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadową. Dbamy również o to, by nasze zakłady nie były uciążliwe dla sąsiadujących z nimi społeczności lokalnych, czemu służą zarówno inwestycje służące zmniejszeniu emisji spalin, jak i ograniczenia hałasu generowanego przez nasze zakłady - mówi Zbigniew Paszkowicz, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska. [MJ]