Oprócz jednorazowej dotacji w grę wchodzi też pomoc finansowa w wysokości do 1400 zł miesięcznie przez pierwsze 6-12 miesięcy prowadzenia firmy. Realizatorzy programu oferują też szkolenia i doradztwo z napisania biznesplanu, założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W programie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które mają ukończone 30 lat i zamieszkują powiat inowrocławski, mogileński, radziejowski lub żniński. W szczególności zapraszane są osoby o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 roku życia i długotrwale bezrobotne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.biznesaz.biuroprojektu.eu. Do udziału w programie zapraszają Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” w partnerstwie z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek. [MJ]