Przewodniczącym zarządu został wybrany Daniel Sendor, związany z "Solidarnością" w zakładach Ciech Soda Polska, wiceprzewodniczącym Jerzy Gawęda, sekretarzem zarządu Maciej Basiński, skarbnikiem zarządu Gustaw Nowicki, a członkiem zarządu Jolanta Bartoszewicz. Funkcję rzecznika prasowego pełnić będzie Iwona Stachel. [IO]